logo-website

:: Du học Canada

 • ca-passport

  Visa Du học Canada

  1. Danh mục chi tiết thủ tục hồ sơ xin visa du học Canada1.1.Kế hoạch học tập: Đây là phần quan trọng nhất trong hồ sơ xin giấy phép học tập cũng như trong kế hoạch du học...

 • he-thong-giao-duc-canada

  Hệ thống giáo dục tại Canada

  Hệ thống giáo dục: có 90 trường Đại Học, 150 trường Cao Đẳng và Học ViệnTiểu học: Từ lớp 1 đến lớp 5Trung học cơ sở: Từ lớp 6 đến lớp 8Trung học phổ thông: Từ lớp 9...

 • chuong-trinh-hoc-canada

  Chương trình học tại Canada

  A- CHƯƠNG TRÌNH HỌC:1- Chương trình trung học:- Trung học ở Canada gồm có hệ thống trường công và trường tư. Trường công ở Canada hầu hềt đều là thành viên của các hiệp đoàn trường, chủ yếu...